POŁOŻNICTWO / USG W CIĄŻY WIELOPŁODOWEJ

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE W CIĄŻY WIELOPŁODOWEJ

Zalecane postępowanie w ciąży wielopłodowej obejmuje ocenę liczby i położenia zarodków, ocenę kosmówkowości i owodniowości wszystkich płodów, pomiary CRL i pomiędzy 10. a 14. tygodniem pomiary NT u wszystkich płodów, ocenę długości szyjki macicy i ewentualnego rozwarcia ujścia wewnętrznego.

Zalecane badania kontrolne w ciąży wielopłodowej:

  • o przebiegu prawidłowym – co 4 tyg.
  • o przebiegu powikłanym – diagnostyka i leczenie w ośrodku referencyjnym.
    Rozbieżne wzrastanie płodów – co 2 tyg. lub częściej obumarcie wewnątrzmaciczne jednego z płodów < 16 t.c. – co 4 tyg. > 16 t.c. – co 2 tyg. lub częściej