POŁOŻNICTWO / BADANIE POŁOŻNICZE 11-14 TYDZIEŃ CIĄŻY

BADANIE PRENATALNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO TRYMESTRU CIAZY

  • Ocena struktury jaja płodowego obejmuje następujące elementy: liczbę pęcherzyków ciążowych w jamie macicy, ocenę czynności serca płodu (FHR), pomiary biometryczne:  długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL), wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD).
  • Ocena anatomii płodu (czaszka -kształt, sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych, ściany powłok jamy brzusznej, żołądek, serce płodu – lokalizacja i czynność serca, pęcherz moczowy, kręgosłup, kończyny górne i dolne.
  • Ocena kosmówki.
  • Ocena przezierności karkowej (NT) i obecności kości nosowej (NB) – umożliwia oszacowanie ryzyka wystąpienia zespołu Downa (wymagane posiadanie przez lekarza badającego certyfikatu – „Certificate of Competence Kypros Nicolaides”.

Optymalny czas badania prenatalnego (11 – 14 tyg. ciąży); CRL 45 – 84 mm.