BADANIA USG / USG PIERSI

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE PIERSI, SUTKÓW, SONOMAMMOGRAFIA

Badanie USG piersi jest podstawowym badaniem diagnostycznym tkanki gruczołowej sutka (po badaniu palpacyjnym przez lekarza) – zgodnie z zaleceniami Profesora Wiesława Jakubowskiego z Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, eksperta w zakresie diagnostyki sutka. W przypadku pacjentek, które przekroczyły 50 rok życia rekomendowane jest badanie mammograficzne (ze względu na mierny udział tkanki gruczołowej w sutku, sonomammografia nie wystarcza). Jednak u młodszych pacjentek wszelkie zmiany są doskonale widoczne w badaniu usg piersi.

Nasza pracownia dysponuje najnowocześniejszym sprzętem USG – co jest kluczowe w diagnostyce sutków. Do badań USG piersi wykorzystywane są wymiennie dwie głowice USG pracujące w zmiennoczęstotliwościowym zakresie od 4,0 MHz aż do 17,0 MHz. Zastosowanie głowicy o tak wysokiej częstotliwości jak 17,0 MHz pozwala na znaczne zwiększenie rozdzielczości a tym samym na wykrycie bardzo małych zmian.

Badanie dopplerowskie przeprowadzane w trakcie diagnostyki usg piersi umożliwia diagnozę charakteru unaczynienia ewentualnych zmian. Jest cennym uzupełnieniem badania piersi USG 2D. Pomiar objętości zmian w USG 3D piersi dokonywany jest w technice VOCAL, która umożliwia porównywanie kolejnych wyników badań. Również dzięki technologii 3D możliwe jest uzyskania obrazów „tomograficznych” czyli sąsiednich przekrojów sutka (jak i innych okolic anatomicznych). Prezentacja powierzchniowa USG 3D ukazuje wybrane obrazy ścian torbieli oraz struktury, które mogą budzić podejrzenie. Możliwe jest także przestrzenne uwidocznienie unaczynienia zmian w trakcie badania usg piersi, które może wskazywać na podejrzenie o charakterze onkologicznym. Są to zupełnie nowe możliwości w zakresie diagnozy USG piersi.

Punkty diagnostyczne:

  • ocena budowy sutków
  • wykluczenie obecności zwapnień
  • wykluczenie zmian ogniskowych
  • ocena przewodów mlekowych
  • ocena dołów pachowych