POŁOŻNICTWO / USG 28-32 TYDZIEŃ CIĄŻY

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE 28-32 TYDZIEŃ CIĄŻY

  • Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca. Biometria płodu. BPD, HC, AC, FL oraz przewidywana masa płodu (PMP).
  • Ocena budowy płodu obejmuje ocenę następujących struktur: czaszka – ciągłość, kształt, mózgowie – komory, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek, twarz – profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej, kręgosłup – ciągłość, symetryczność, klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość, jama brzuszna – ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość, kształt), echogeniczność jelit, pęcherz moczowy, nerki, kończyny – ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stóp, ruchomość kończyn.
  • Ocena łożyska (lokalizacja, struktura – stopień dojrzałości wg Grannuma (opis ewentualnych nieprawidłowości budowy, krwiaków pozałożyskowych), ocena sznura pępowinowego, liczba naczyń, opis ewentualnych nieprawidłowości, ocena ilości płynu owodniowego – w przypadku nieprawidłowości AFI (Amniotic Fluid Index), ewentualna ocena mięśnia macicy, zmian patologicznych w przydatkach.
  • W uzasadnionych klinicznie przypadkach – ocena szyjki macicy (długość, kształt ujścia wewnętrznego) – badanie głowicą przezpochwową