BADANIA USG / USG 3D i 4D

W nowoczesnych wysokiej klasy aparatach ultrasonograficznych istnieje możliwość przetwarzania danych z badania dwuwymiarowego co umożliwia pokazywanie obrazów trójwymiarowych badanych struktur płodu w czasie rzeczywistym.

Ultrasonografia trójwymiarowa 3D pozwala na uzyskanie statycznych obrazów przestrzennych, które otrzymywane są w procesie obróbki komputerowej danych z badania dwuwymiarowego. Ultrasonografia 4D pozwala na uwidocznienie dynamicznego przestrzennego  obrazu.

Ta nowa prezentacja (prezentacja 4 D) pochodzi od dodania czwartego wymiaru jakim jest czas. Badanie płodu metodą 4D pozwala nie tylko na obrazowanie przestrzenne płodu ale również pozwala na obserwację ruchów twarzy, obserwację otwierania i zamykania oczów, ruchów  języka, ssania palców. Przy korzystnym ułożeniu płodu, w odpowiednim wieku ciążowym ( najlepiej pomiędzy 15. a 35. tygodniem ciąży) możliwa jest diagnostyka szeregu wad rozwojowych płodu. Badanie 4D pozwala też na precyzyjne obrazowanie rozwoju płodu i umożliwia podejrzenie wyglądu dziecka, którego wygląd jest niemal identyczny z jego rzeczywistym wyglądem.

Zastosowanie techniki 3 D i 4 D ma szczególne zastosowanie w położnictwie. Umożliwiają precyzyjną ocenę narządów wewnętrznych płodu, np. serca, mózgowia, kręgosłupa, twarzy oraz w sposób istotny pozwalają na zwiększenie wykrywalności wad budowy płodu .

Ultrasonografia 4D

Zobacz materiał filmowy nagrany na naszym urządzeniu >>

Ultrasonografia 3D