O NAS / DR N. MED. JOANNA LEBDOWICZ

LEK. JOANNA LEBDOWICZ

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (studia ukończone w 2004r. z wyróżnieniem ).

Szkolenie specjalizacyjne w Klinice Położnictwa i Ginekologii SPSK2 w Szczecinie w latach 2006-2013, zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii

Posiadane certyfikaty: międzynarodowy certyfikat The Fetal Medicine Foundation z zakresu diagnostyki prenatalnej, certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
W trakcie atrstudiów doktoranckich(III rok)

Obecne miejsce pracy-Klinika Położnictwa i Ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie oraz Poradnia Badań Prenatalnych SPSK nr 2.

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Udział w licznych konferencjach i szkoleniach o tematyce ginekologiczno- położniczej.
Szczególne zainteresowanie zawodowe: ultrasonografia, diagnostyka prenatalna.